A área sanitaria de Barbanza habilita a dispensación domiciliaria de fármacos hospitalarios

A área Sanitaria do Barbanza e Santiago puxo en marcha por parte do Servizo de Farmacia a dispensación domiciliaria dos medicamentos hospitalarios dos pacientes externos, estables e que non teñan outra cita médica no hospital co fin de que non acudan aos centros sanitarios salvo “estrita necesidade” polo estado de alarma decretado polo coronavirus. A xerencia sanitaria detallou que na consulta de Farmacia do Complexo Hospitalario de Santiago aténdense uns 15.000 pacientes ao ano, que acoden ao centro unha ou dúas veces ao mes. A maioría deles serán candidatos á dispensación domiciliaria, xa que moitas consultas médicas estanse reprogramando para realizalas de maneira non presencial, sempre que isto sexa posible. Deste xeito no CHUS empezaron coa preparación dos primeiros envíos para pacientes de oncoloxía e hematoloxía.

A previsión é que nos próximos días estenderase ao resto das patoloxías. Respecto diso, destacou que se estima que se prepararán 150 envíos diarios. A xerencia reforza o persoal do servizo para garantir a dispensación co obxectivo de evitar o maior número de desprazamentos posibles debido ao estado de alarma e á obrigación de permanecer nos domicilios.

Hospital do Barbanza