Xornada informativa no Viveiro de Empresas de Ribeira

O Viveiro de Empresas de Ribeira organiza para o xoves 13 de febreiro unha xornada informativa gratuíta dedicada ás axudas á promoción do emprego autónomo.
A acción desenvolverase de 12 a 14 horas e as persoas interesadas
poden formalizar a súa inscrición por tres vías:
 Por correo electrónico:   orientacionriveira@riveira.com  
(indicando nome e apelidos, localidade de residencia e teléfono de contacto)
 Por teléfono (no 981 87 14 97)
 Presencialmente: no Viveiro de Empresas do Concello de
Riveira (Fafián, 29 – antigo matadoiro municipal).
A charla vai ser impartida por un técnico da Fundación Ronsel.