Os socialistas de Ribeira formularán preguntas en pleno sobre o aviso para a retirada de embarcacións en varios areais

Cedida por PSdeG-PSOE de Ribeira

20190925. O grupo municipal do PSdeG-PSOE ribeirense vén de presentar unha cuestión que levará a pleno para a súa contestación sobre o aviso para retirar as embarcacións varadas na praia da Rebeira, O Castro e Areeiros, realizado presuntamente pola Demarcación de Costas de Galicia. Nese documento ínstase aos propietarios a retiralas dos areais de maneira inmediata e, segundo indica a formación, “probablemente tamén sobre as que están fondeadas na beira do mar.”

Concretamente a notificación sinala “Aviso. Debe proceder a la inmediata retirada de esta embarcación del dominio público marítimo terrestre. Demarcación de Costas de Galicia.”

Os socialistas manifestan que “desde tempo inmemorial, as embarcacións tipo Dorna dos mariñeiros de Carreira e Aguiño varan e fondean os barcos nesa praia, por estar moito mais resgardada das inclemencias do inverno, e poder sair a faenar dentro da ría de Arousa.”

Debido a que os areais están dentro da extensión do concello de Ribeira, o PSdeG-PSOE municipal formula as seguintes cuestións: ” 1. Sr. Alcalde, pode decirnos o motivo destes Avisos, aos que nadie lle encontra explicación, xa que as embarcións varadas e fondeadas non molestan a ninguén, todo o contrario? 2. Pode facer algunha xestión para resolver esta incomodidade para os mariñeiros que teñen por costume usar ese lugar para varar e fondear as súas embarcacións, xa que un cambio de ubicación faría que non pudesen ir a traballar no inverno, tanto a mariscadores, como a pescadores de liña?”