O picudo non da tregua ás palmeiras

20190911. A pesar de que o Concello de Ribeira leva aplicando desde fai tempo un intenso tratamento ás palmeiras de competencia municipal para combater o picudo vermello, existen dúas que non están a responder. Trátase dunha árbore situada en Pedra Pateira e da palmeira central da praza do Concello.

Desde o Consistorio sinalan que o caso desta última “é máis preocupante” porque, ademais desta praga –rhynchophorus ferrugineus-, padece outra doenza consistente nun fungo que arrastra desde as últimas obras de remodelación da explanada do cabido, fungo cuxos efectos se poden percibir a simple vista na base do tronco.

De tódolos xeitos, o Concello indica que esgotará tódalas opcións antes de dar por perdidos estes exemplares. De feito, as palmeiras municipais recibiron o último tratamento vinte días atrás e, en breve, aplicaráselle outro novo.