O Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento xestionará os parques de bombeiros de Ribeira e Boiro

20190916. Na sesión constitutiva do pleno do Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña, integrado pola Xunta de Galicia e a Deputación da Coruña, resolveuse que, a partir de xaneiro de 2020, os parques de bombeiros da provincia da Coruña –incluíndo o de Ribeira e o de Boiro- pasarán a ser xestionados directamente pola administración pública, subrogando aos 174 traballadores.

Esta decisión vén dada despois de que o pleno ditaminase favorablemente as alegacións presentadas pola Mesa Intersindical de Bombeiros durante o período de exposición pública da Memoria sobre aspectos sociais, xurídicos, técnicos e financeiros respecto da xestión do servizo de extinción de incendios e salvamento, o que supón a aprobación definitiva do documento.

O presidente do Consorcio, Valentín González Formoso, manifestou que a xestión directa dos dez parques comarcais de bombeiros existentes na provincia coruñesa -Carballo, Arteixo, Boiro, Arzúa, Ordes, Betanzos, As Pontes, Cee, Santa Comba e Ribeira- “é a fórmula máis sostible e eficiente de xestión”, segundo os informes encargados polo goberno provincial e “garantirá un servizo profesional de atención de emerxencias para máis de 562.000 habitantes da provincia da Coruña e un aforro económico de arredor de medio millón de euros anual con respecto ao sistema vixente.”

O Consorcio está presidido polo titular do goberno provincial, Valentín González Formoso, coa vicepresidencia do director xeral de Emerxencias, Santiago Villanueva. Forman parte do pleno os deputados provinciais de Promoción Económica, Blas García Piñeiro, e de Contratación e Patrimonio, Xosé Luis Penas Corral, así coma o delegado territorial da Xunta de Galicia, Ovidio Rodeiro Tato, e o subdirector xeral de Seguridade, Jorge Atán Castro.