Axudas para o alumnado rianxeiro no presente curso

20190913. O Concello de Rianxo convoca axudas destinadas á adquisición de libros de texto, material escolar, roupa e equipamento deportivo para o alumnado de educación infantil e educación primaria e secundaria no curso escolar 2019-2020.

Deste xeito, os escolares de infantil poderán acceder ás achegas de libros de texto –agás os que non se correspondan con materias obrigatorias-, material, roupa e equipamento deportivo. Os estudantes de ensino primario e secundario obrigatorio teñen dereito a axudas de material escolar –sempre e cando se acredite que a Consellería de Educación non sufragou a totalidade do gasto realizado-, roupa e equipamento deportivo.

Así, a contía máxima nos libros de texto é do 75% da factura presentada e no material escolar establécese en 50 euros, mentres que en roupa e equipamento deportivo estipúlase en 75 euros.

Os requisitos para percibir estas achegas son alumnado que dispoñan na súa unidade familiar de rendas inferiores ao 1’5 do Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples (IPREM), familias con residencia e empadroamento real e efectivo no concello rianxeiro, así como matrícula realizada nun centro de ensino do municipio.

Os documentos pódense presentar na sede electrónica do Concello de Rianxo ou no Rexistro Xeral, de luns a venres. O prazo de solicitude é de vinte días naturais contados a partir da publicación no Boletín Oficial da Provincia (BOP) número 172 do 11 de setembro de 2019.

Os interesados poden descargar os documentos da páxina web www.concelloderianxo.gal ou solicitar máis información no enderezo https://sede.concelloderianxo.gal, nos Servizos Sociais Comunitarios Básicos e no Rexistro Xeral.