Adxudicación provisional das obras nas rúas Pombal e Cervantes, en Ribeira

20190814. A adxudicación con carácter provisional dunha nova actuación permitirá a pavimentación das rúas Pombal e Cervantes, ambas situadas na cidade de Ribeira.

A empresa que resultou mellor clasificada no procedemento de licitación das 16 ofertas presentadas, dúas das cales causaron baixa temeraria, foi a empresa Construcións Fermín Simal, S.L., cun investimento de 21.719 euros.

Na actualidade, as vías obxecto da actuación rexistran un pavimento de formigón en mal estado como consecuencia da súa antigüidade e dos sucesivos traballos de reparación de servizos domésticos. Así, co novo proxecto preténdese aplicar un novo pavimento, consistente en ambas casos na colocación de adoquín de formigón máis un bordillo de formigón pulido.

A actuación está adscrita ao Plan de Obras e Servizos (POS) da Deputación da Coruña e ten un prazo de execución de dous meses.