A CIG denuncia a redución da vixilancia nos portos

20190716. A CIG vén de denunciar que Portos de Galicia “reduce ou mais ben elimina a vixianza en moitos portos de competencia autonómica.” Isto fundaméntano en que a orde de servizo emitida polo xa ex-director do ente público, José Ignacio Villar García, fai que os celadores-gardamuelles itinerantes se despracen unicamente os días e horas que marca o cadro de frecuencias de Portos, reducíndose a súa actividade considerablemente.

Desde o sindicato non entenden esta decisión “porque a vixianza é unha función e competencia do ente público que, no canto de ordenala, o que está facendo é eliminándoa ou reducíndoa á súa mínima expresión.”

Tal e como expresou a CIG, o Consello de Contas da Xunta de Galicia xa emitiu informes neste sentido “subliñando a escaseza de medios persoais e materiais nas instalacións portuarias, que son o foco da actividade do ente, denunciando unha estrutura piramidal invertida con todas as características dun chiringuito.”

Por outra banda, a Lei de Portos de Galicia establece como unha das funcións do director “velar polos ingresos da entidade.” O sindicato manifesta que destes traballadores “depende bastante parte da recadación de taxas, vixiando que as ocupacións de superficie, atraques e depósito de embarcacións, subministracións, etc., estean autorizados e abonen a correspondente taxa portuaria.” Deste xeito, cualifican esta decisión de “surrealista, xa que estes ingresos veranse seriamente reducidos.”

Así mesmo, consideran que detrás desta resolución podería estar “reducir os gastos de dietas e desprazamento dos guardamuelles, en detrimento da calidade do servizo, da vixianza e seguridade das instalacións e dos servizos aos usuarios.”