O PSdeG-PSOE de Vilas valorará a proposta de Manuel Ruiz

20190626. Onte tivo lugar o segundo encontro entre os grupos municipais ribeirenses do PSdeG-PSOE e do PP. Na xuntanza, na cal estivo presente o grupo municipal socialista e o secretario de Política Municipal, o alcalde, Manuel Ruiz, trasladoulles a súa oferta. Ademais, comentaron as retribucións e indemnizacións aos membros da corporación, así como as asignacións aos grupos municipais.

O socialista José Manuel Vilas sinala que solicitaron “a rebaixa do persoal eventual actual, a cal está acepta en principio” e valoraron as actualizacións de asistencia a órganos “como moderada.” Sobre a oferta de dedicación parcial, Vilas manifesta que “consideramos que é un servizo ao alcance de tódolos grupos municipais e que é unha forma de facilitar a acción política dos distintos grupos, tanto da oposición coma do goberno.” Segundo a proposta contarían cun despacho propio nas dependencias municipais, algo que aprecian como “necesario para atender aos cidadáns e poder fiscalizar o traballo e acción do goberno.” Isto tamén lles posibilitaría asistir a actos institucionais que se atopen encadrados dentro do horario laboral, algo que non podían facer na actualidade, ao tempo que persoarse ante demandas da veciñanza dentro desas horas. Así mesmo, expresan que é unha fórmula que está implantada en moitos concellos, especialmente nos que son de máis de 20.000 habitantes, do mesmo xeito que “Ribeira ten que dar este paso de participación aos grupos da oposición e que debe ser referende de modelo de cidade, de progreso e de oportunidades para todos.” Finalmente, estiman que o tema económico ten que deixar de ser un motivo de discusión política.

Agora quedaron en analizar a proposta, aínda que Vilas adiantou que “nos mostramos favorables a esa posible dedicación parcial.”