O Concello de Boiro contrata a quince socorristas para as praias durante o verán 2024

11 Xuño 2024

O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a confección dunha bolsa de emprego para a contratación de persoal laboral temporal de quince socorristas acuáticos en espazos naturais. Para participar deste proceso selectivo é preciso ser desempregado inscrito no Servizo Público de Emprego de Galicia.

O sistema de acceso será mediante oposición libre e os contratos de traballo formalizaranse baixo a modalidade contractual laboral temporal. As funcións a desenvolver no posto serán as de vixilancia, primeiros auxilios, velar porque se respecten as zonas de baño, prestar atención ás persoas usuarias dos areais ou prestar socorro a persoas indispostas.

As persoas candidatas deberán pertencer a calquera dos estados asinantes do Tratado da Unión Europea; ter cumpridos os 18 anos e non superar a idade máxima de xubilación forzosa; non padecer enfermidade ou defecto físico que impida o desenvolvemento das funcións; así como estar en posesión do título de graduado en educación secundaria e estar inscritas no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos da Comunidade Autónoma de Galicia.

As bases do proceso selectivo e toda a información está dispoñíbel na web municipal.

Outros artigos

Este venres entrégase en Rianxo o Premio Muller Salgada 2024

Mulleres Salgadas entregará o vindeiro venres día 28 de xuño o seu Premio Muller Salgada 2024. O acto, que conta coa colaboración do Concello de Rianxo, terá lugar ás 18.30 no Auditorio de Rianxo (A Coruña). A orixe do galardón A cultura do esforzo xeneroso,...

+

Incendio no estaleiro de ribeira na Barquiña no concello de Outes

Dotación de bombeiros do Consorcio Contra Incendios e Salvamento de A Coruña con base en Boiro e Ribeira xunto Ges de Noia e Garda Civil intervimos en incendio de Asteleiro de Ribeira na Barquiña no Concello de Outes. Ao redor das 02:37 horas rexistrouse un incendio...

+

Publicidade

Revista en papel

Opinión

“La Confianza” – José Antonio Constenla

“La Confianza” – José Antonio Constenla

En la actualidad atravesando una crisis de confianza, con mil explicaciones, pero ninguna sencilla ni clara, que dificulta la comprensión del mundo en el que vivimos. Un efecto de estos es que los discursos no sintonizan con la realidad en la que estamos inmersos....