Portos buscará unha solución alternativa na fronte portuaria de Palmeira

O alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, e a presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas, estiveron esta mañá en Palmeira para observar in situ a intervención que de xeito provisional, utilizando bolardos e bancos de pedra,
realizou o ente autonómico na fronte portuaria da localidade co obxecto de evitar que o tráfico rodado obstaculice o normal desenvolvemento das actividades portuarias.
Os representantes de ambas administracións (no encontro tamén estiveron presentes o patrón maior de Palmeira, Miguel Franco, e o concelleiro Emilio Pérez) coincidiron en que a actuación efectuada non é a máis idónea, razón pola cal dende Portos de Galicia se van estudar solucións alternativas. Con esta fin o Concello vai realizar as súas aportacións logo de pulsar a opinión dos veciños da parroquia, que teñen neste punto un centro neurálxico da súa vida social.
Entretanto non se aplique unha nova solución, o Goberno Local do Concello avoga por que se restitúa a zona afectada ao seu estado anterior.
Aclaración
Ao fío disto cómpre aclarar que o convenio subscrito entre o Concello e Portos de Galicia para o mantemento da zona portuaria unicamente surtirá efectos unha vez se execute a millonaria inversión para a remodelación da contorna conforme ao proxecto da Fundación RIA.