Outes achega axudas para a promoción da autonomía persoal das persoas dependentes e/ou discapacitadas

O Concello de Outes vén de publicar unha convocatoria de axudas para “a promoción da autonomía persoal e a accesibilidade”. Estas axudas, achegadas por vez primeira polo Consistorio, van dirixidas a “aquelas persoas con discapacidade ou/e dependencia, ou que a teñan en trámite, con recursos limitados, que precisen de axudas técnicas, produtos de apoio ou adaptación funcional do fogar e eliminación de barreiras”.

O Concello explicou que ao abeiro destas subvencións co-financiarase a adquisición de aparellos para a aseos e hixiene persoal así como para a mobilidade, o posicionamento e a protección persoal, tales como camas articuladas, varandas de protección, cadeiras salva escaleiras, etc.

A contía máxima das axudas por beneficiario son 1.500 € e a convocatoria conta cun orzamento total de 15.000 €, financiados co POS Social da Deputación da Coruña.

Segundo informaron a concelleira de igualdade e benestar, Raquel García, e o alcalde Manolo González, estas axudas están inseridas na aposta do Executivo local por mellorar e reforzar a atención ás persoas dependentes do ámbito municipal de Outes, “facilitando que as mesmas poidan desenvolver a súa vida coa maior confortabilidade posíbel no seu propio fogar”.

As bases da convocatoria están publicadas na páxina web do Concello. O prazo de presentación das solicitudes estará aberto até o día 29 de novembro inclusive. Información e solicitude nos Servizos Sociais do Concello, previa cita no teléfono 981 850 003.