O Concello da Pobra e a Xunta asinan un convenio relativo á contratación de auxiliares de Policía Local

O Concello da Pobra do Caramiñal e a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo asinaron nesta semana un convenio de colaboración que supón unha subvención á Administración local para sufragar o gasto na contratación de auxiliares da Policía local durante a tempada de verán deste 2021. Esta axuda abéirase plan específico de subvencións a concellos turísticos de Galicia “con elevado incremento poboacional”.

Segundo datos do Instituto Galego de Estatística, A Pobra do Caramiñal atópase entre os concellos turísticos de Galicia con poboación superior a 5.000 habitantes que dispoñen de maior número de prazas de aloxamento e, durante a época estival, “considérase que o incremento de poboación require contar cunha seguridade pública municipal reforzada”.

Así, a Administración local resulta beneficiaria dunha achega de 7.000 euros para contribuír a sufragar o gasto total das contratacións efectuadas, que ascende a 35.659’56 euros.

O Concello expresa o seu agradecemento á Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo por “continuar habilitando liñas de axudas desta natureza a entidades locais durante a crise provocada pola pandemia derivada da COVID-19”.