A Policía Local de Rianxo efectuou 21 propostas de sancións anti-COVID dende o 25 de xaneiro

A Policía Local de Rianxo compartiu este 1 de febreiro o seu balance sobre as actividades desenvolvidas recentemente polos axentes con motivo de velar polo cumprimento das disposicións para frear o contaxio e o espallamento da COVID-19. Segundo fai saber no seu informe relativo aos días comprendidos entre o 25 e o 31 do mes que vimos de deixar atrás, foron identificadas 196 persoas ao longo do devandito período e ao abeiro dos dispositivos habilitados (controis estáticos de control de peche perimetral do concello e vixilancias concretas e inspeccións en zonas comerciais e de gran afluencia de persoas).

Froito dos controis e inspeccións efectuadas cumprimentáronse entre esas datas 21 actas de proposta de sanción en materia de sanidade (15 por infraccións de mobilidade, 4 por uso incorrecto ou non uso de máscara de protección e 2 por reunións de non convivintes) ademais de detectarse 11 infraccións de tráfico nos controis de mobilidade establecidos.

Dende o 25 de outubro, o corpo policial rianxeiro efectuou 141 propostas de sanción en materia sanitaria e a sala operativa do corpo deu resposta a 1.105 chamadas de cidadáns requirindo diversas informacións por normativa COVID.