Aberto o prazo voluntario para o pago dos impostos de vehículos no Concello de Boiro

O Concello de Boiro ten aberto o prazo voluntario para o cobro de determinados impostos do exercicio 2020 correspondentes ao terceiro trimestre. O departamento de servizos económicos deu conta de que o prazo de ingreso voluntario está aberto dende o 22 de outubro e ata o 22 de decembro.

As taxas que se poden abonar neste período de tempo son o Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), o Imposto sobre Actividades Económicas, a Entrada de Carruaxes e Vados, e o Cemiterio; así como o correspondente ao terceiro trimestre do ano de outras taxas como son o aparcamento, lixo, sumidoiro ou canon de auga entre outros.