A Deputación da Coruña dá luz verde ás obras que rematarán a avenida de San Campio, en Outes

A Deputación da Coruña anunciou este xoves 19 que investirá 420.008 euros no remate das obras de humanización de avenida de San Campio, en Outes, que foron paralizadas en 2016 debido, segundo recordou a entidade provincial, “ao incumprimento do proxecto por parte do contratista”. Precisamente foi aprobado este mércores pola Comisión de Vías e Obras o proxecto técnico que tivo que elaborarse con motivo do tempo transcorrido dende a dita interrupción e co gallo de introducir melloras sobre o plan orixinal.

A Deputación fixo saber que as obras contribuirán a mellorar a seguridade peonil na zona mediante a construción de beirarrúas e a dotación dunha nova capa de rodaxe no tramo da DP 5604 que discorre entre o inicio da estrada e o PQ 0+340.

O proxecto inclúe ademais a renovación dos servizos de saneamento e abastecemento de auga, recollida de pluviais, e canalización do alumeado, así como a reposición da sinalización horizontal e vertical. “Estas novas redes de servizos”, engadiu a Deputación, “emprazaranse baixo as beirarrúas no caso do saneamento, abastecemento e alumeado e baixo as zonas de aparcamento no caso da rede de pluviais”.