O BNG da Pobra levará unha moción para a revogación do pleno urxente e extraordinario de outubro

Cedida por BNG da Pobra

O grupo municipal do BNG pobrense levará a sesión plenaria unha moción relativa á revogación do pleno urxente e extraordinario do 1 de outubro.

Na súa exposición, a formación nacionalista manifesta que no pleno de setembro, os dous concelleiros daquel entón, Ramiro Ouviña e Cristina Andrade, ante a renovación dos cargos electos da súa organización presentaron a súa renuncia, constituíndo este un requisito legal previo para que os novos edís tomen posesión, acto que se celebraría no pleno de novembro, unha vez que a xunta electoral validara a documentación solicitada.

O Bloque sostén que transcorridos tres días hábiles deste trámite administrativo de renuncia, o goberno de Nós Pobra e PSdeG-PSOE, “coñecedores da situación” convocan unha sesión plenaria extraordinaria con carácter de urxencia para aprobar unha proposta que incluía “1- Votación de urxencia da sesión. 2- Proposta da Alcaldía designación de dedicacións, réxime económico das asistencias e indemnizacións e asignación aos grupos políticos. 3- Proposta da Alcaldía determinación do número e réxime de persoal eventual.” Deste xeito, aprobáronse os acordos unicamente coa asistencia dos grupos que forman parte do goberno municipal, pois os novos concelleiros do BNG aínda non tomaran posesión da súa acta e os do PP abandonaran o salón no momento en que se rexeitou a súa petición de que se retirasen os puntos da orde do día, “o que daba unha accidental e non real maioría ao equipo gobernante.”

Ante isto, a forza nacionalista expresa que o pleno municipal é o “órgano máximo de goberno, depositario do mandato democrático saínte das urnas e que nunca xamais se debe usar de maneira partidaria, e moito menos antidemocrática, pois aproveitouse unha maioría numérica temporal que non responde á vontade popular.” Neste senso, engade que “é necesario recuperar o mandato popular nas decisións plenarias e restituír a democracia nas institucións municipais.”

Por todo isto, o Bloque solicita revogar os acordos tomados na citada sesión extraordinaria e urxente.

Así mesmo, a voceira do BNG local, Amparo Cerecedo, indica que “nós si demostramos que somos unha oposición responsable e valente, mentres que enfronte temos un goberno totalmente antidemocrático, que prima os intereses partidistas por riba das institucións.”