Reparas? Campaña educativa itinerante sobre prevención, reutilización, reciclaxe e compostaxe dos residuos urbanos