O Concello de Boiro deseña o Plan Municipal de Igualdade para o período 2023-2027

O Concello de Boiro, a través do Centro de Información á Muller (CIM) de Boiro, está a realizar a avaliación do III Plan Municipal de Igualdade de Oportunidades entre mulleres e homes e o deseño do novo Plan, que abrangue os anos 2023 ata o 2027.

Segundo explican fontes do Consistorio, o Plan de Igualdade é “un instrumento obrigatorio para as administracións” e “define as accións municipais a desenvolver para alcanzar os obxectivos de fomento da igualdade entre homes e mulleres e a loita contra a violencia de xénero”.

O deseño deste plan estase a levar a cabo de xeito participativo para lograr que “sexan moitas as voces que aporten as súas inquedanzas, problemas e achegas para lograr un concello máis seguro, libre e igualitario”, aclarou o Concello, engadindo que nos últimos meses estivéronse a realizar mesas de traballo co asociacionismo boirense, os sindicatos, o tecido empresarial, os servizos sociais, a mocidade, persoal sanitario, forzas e corpos de seguridade, grupos políticos… Do mesmo xeito habilitáronse enquisas para a poboación e a Caixa de Correo da Igualdade para que calquera persoa “poida achegar a súa visión”.

Para levar a cabo esta diagnose impulsouse un proxecto co alumnado do IES Espiñeira para recoller as contribucións, suxestións e problemas que afectan directamente ao alumnado en temas como a educación, o emprego, a saúde, a participación cidadá, o deporte, a cultura… Amais, estase a facer un traballo de diagnose con mulleres vítimas de violencia de xénero para recoller as súas achegas en base a experiencias vitais.