En Corrubedo arranca a renovación da pavimentación e dotación pluviais e saneamento nas rúas Chaprado e Ceboleira

O Concello de Ribeira informa do inicio da actuación dirixida á renovación da pavimentación e a dotación dos servizos municipais de pluviais e saneamento nas rúas Chaprado e Ceboleira, ambas localizadas na
parroquias de Corrubedo.
A día de hoxe, a rúa Chaprado ten un pavimento de aglomerado asfáltico e non ten servizos de saneamento nin rede de pluviais, en tanto que a rúa Ceboleira contén un pavimento de formigón e
tampouco posúe os servizos aludidos.
Na rúa Chaprado vaise instalar un colector de PVC corrugado polo centro da calzada para a canalización de pluviais e un colector de PVC liso para o saneamento. Ademais, aplicarase un pavimento de
formigón intercalado con franxas de lousas de granito.
No que respecta á rúa Ceboleira, disporase tamén un colector de PVC corrugado e outro de PVC liso, e no que se refire ao pavimento aplicarase unha solución de formigón.
A obra está sendo executada pola empresa Mantido S.L. e comporta unha proposta de 88.044,13 euros, IVE incluído.
A actuación está enmarcada no o Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal POS+2021 aprobado pola Deputación. O prazo de execución son tres meses.