Dous millóns de euros para plans de sustentabilidade turística na Ría de Muros-Noia

A Xunta deu hoxe o visto e prace as sinaturas do convenio do plan de sustentabilidade turística en destino (PSTD) da Asociación Rural de Desenvolvemento da Ría Muros-Noia, por importe total de 2 millóns de euros no marco dos fondos europeos procedentes do Mecanismo de recuperación e resiliencia.

O Plan de sustentabilidade da ARD da Ría Muros-Noia ten como obxectivo facer un destino sustentable e competitivo potenciando recursos desta zona.

Así, e segundo informa a administración galega, fomentaranse novos produtos que axuden a desestacionalizar e diferenciar a oferta turística centrados na gastronomía e o turismo activo, aproveitando tamén as condicións da ría para a práctica deportiva.

Este proxecto, para o que se destinan 2 millóns de euros, engloba entre outras actuacións o reforzo da senda litoral da ría de Muros – Noia, apostando pola apertura de novos tramos caminables e para bibicletas, zonas de para esas bicis e mais autocaravanas, e a ordenación de uso en espazos protexidos.

Potenciarase tamén o itinerario cultural a Santiago, coa apertura de tramos históricos en desuso, a mellora de núcleos urbanos non litorais no itinerario (A Serra de Outes), a posta en valor e sinalización de recursos das minas de San Finx.

O obxectivo dos plans de sustentabilidade turística en destino é implementar actuacións de impulso da sustentabilidade turística na súa tripla vertente: ambiental, socioeconómica e territorial, coa finalidade de beneficiar os destinos turísticos, os axentes sociais e os operadores privados do sector.