“Continúan aparecendo aves silvestres afectadas por gripe aviaria”

Antón Luaces.- No que vai de ano notificáronse en España un total de 130 casos de aves silvestres afectadas por gripe aviaria. Os últimos coñecidos en Galicia son dúas gaivotas recollidas no encoro de Vilagudín, concello coruñés de Cerceda. Ambas as aves foron trasladadas ao Centro de Recuperación de Fauna Salvaxe de Oleiros. A súa detección realizóuse no marco do plan de vixilancia da influenza aviaria que desenvolve o goberno galego. Os dous exemplares de gaivota están afectados por influenza aviaria de alta patoxenicidade (IAAM) confirmados polo Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid).

Ao se tratar de senllos individuos detectados na mesma localización ,, considéranse un único foco notificable polo que se elevan a 22 o total de focos reportados dende Galicia. Estas dúas aves faleceron e os seus cadáveres foron eliminados de acordo aos procedementos de xestión autorizados.

Os casos ata o de agora detectados en España teñen que ver con aves silvestres migratorias  e residentes pertencentes a distintos hábitats e especies; anátidas como parrukos, cercetas ou gansos; aves de presa colml falcóns ou miñatos e outras especies de distintas familias de aves como garzas, cegoñas, pombas,, voitres leonados, crebaosos ou outra gaivota na provincia de Palencia,

Un total de 13 das 17 comunidades autónomas españolas notificaron algún caso de gripe aviaria en aves silvestres das que continúan ao longo do ano 2022 o mascato, especie de máis frecuente detección nos últimos meses, con casos notificado, a máis de en Galicia, nas comunidades  do litoral cantábrico ou atlántico, Asturias, Cantabria, País Basco e Andalucía.

O virus circulante non ten capacidade significativa  de infección nas persoas, ainda que -segundo informa a Xunta de Galicia- por un principio de bioseguridade  básica, recoméndase non manipular aves atopadas enfermas ou mortas e notificar o feito  aps servizos veterinarios oficiais das consellerías de Medio Rural ou Medio Ambiente.

National Geographic