A Deputación, á vangarda en eAdministración segundo un informe do Consello de Contas

A Deputación da Coruña obtivo un importante recoñecemento ao seu traballo en materia de transformación e dixitalización. Concretamente, a distinción vén da man do Consello de Contas de Galicia, que publicou un informe (accesíbel en formato PDF) sobre o grao de implantación da Administración Electrónica nas entidades locais de Galicia no período 2019-2020 que sitúa á Deputación da Coruña á vangarda en implantación da eAdministración.

Valentín González, presidente da institución provincial

O informe destaca o “cumprimento favorábel” da Deputación da Coruña neste ámbito e recoñece “a planificación e a aposta pola dixitalización da administración tanto no que se refire á propia institución provincial, como na asistencia técnica que ofrece sos concellos de menos de 20.000 habitantes”.

O informe destaca tamén “que a Deputación da Coruña é a única de Galicia que presta este servizo de xeito directo (con persoal e recursos propios, sen recorrer a contratacións externas) a todos os concellos susceptíbeis de recibila, mediante a intervención de persoal de varias unidades administrativas”, fundamentalmente do servizos de Asistencia aos Concellos, Administración Electrónica, Sistemas e Soporte Informático e Contabilidade. Apunta ademais que a Deputación duplicou o número de traballadores e traballadoras de perfil TIC que prestan estes servizos, pasando de 10 a 19 persoas entre 2019 e 2020.

No apartado de planificación, a Deputación da Coruña aproba en todos os ámbitos deste epígrafe (avaliación inicial, recomendacións, seguimento e planificación) e destácase que “conta cun amplo catálogo de servizos que oferta a un total de 72 dos 82 concellos de menos de 20.00 habitantes da provincia, non existindo ningún concello que solicitase a prestación e non a recibise”.

A entidade provincial que presidente Valentín González salienta que “grazas a este apoio técnico da Deputación, 72 municipios contan a día de hoxe con servizos dixitais que axilizan o traballo administrativo e facilitan as xestións da cidadanía como a sede e o rexistro electrónico, identificación e sinatura electrónica, notificacións electrónicas, cartafol cidadán, expedientes dixitais, plataforma de intermediación de datos, códigos seguros de verificación, hospedaxe da web municipal ou factura electrónica”.

O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, destacou que “os bos resultados desta auditoría do Consello de Contas de Galicia son posíbeis grazas a aposta pola dixitalización da administración que vén facendo a Deputación nos últimos anos a través do proxecto Concello Dixital, un proxecto integral destinado á dixitalización das entidades locais, que nace de abaixo arriba, recollendo as demandas e necesidades dos concellos, e que ten como obxectivos principais mellorar a atención á cidadanía, facilitar o acceso a calquera trámite coa administración e axilizar a tramitación dos expedientes”.

Na actualidade, o proxecto Concello Dixital liderado pola Deputación da Coruña integra 80 entidades da administración local da provincia: 70 concellos, 3 consorcios, 5 mancomunidades, un auditorio e a propia Deputación.

A entidade tamén traballa no ámbito da protección tecnolóxica (de información, de sistemas, de comunicacións) ao abeiro da Axenda Europea e España Dixital 2025. Na actualidade, o plan provincial de ciberseguridade destinado a entidades locais de menos de 20.000 habitantes conta xa con 67 concellos adheridos na súa primeira fase de execución.

Ademais, a institución pon o foco na inclusión dixital e na democratización de acceso aos datos por parte da cidadanía: “Na Deputación estamos a traballar para reducir a fenda dixital que entre as zonas urbanas e as rurais e para ofrecer máis e mellores servizos á cidadanía, sen esquencer a implantación de fórmulas de inclusión dixital para facer a eAdministración accesíbel tamén para as persoas maiores”, afirmou Formoso, que detallou que alén dalgunhas medidas que xa están en funcionamento, como o acordo con Correos para facilitar o pagamento de tributos en calquera municipio da provincia a través da súa rede de oficinas ou dos carteiros, o Goberno provincial traballa en fórmulas que faciliten que a cidadanía poda realizar os seus trámites administrativos electrónicos de forma sinxela, mediante a creación de puntos de inclusión dixital nos que se axude ás persoas a realizar trámites online ou reforzando os servizos de soporte e a atención presencial á cidadanía.