A Corporación de Boiro celebrou este xoves un pleno extraordinario e urxente

O Concello de Boiro celebrou este xoves un pleno extraordinario e urxente que, como de costume, pódese pode ver íntegro na canle de YouTube do Concello de Boiro.

1. Pronunciamento sobre a urxencia – aprobada con 8 votos a favor (PSOE, BN, IC Boiro e non adscrito) e 9 abstencións (PP, BNG).

2. Resolución de alegacións e aprobación definitiva, se procede, do expediente de suplemento de crédito 2/2022 – aprobada con 8 votos a favor (PSOE, BN, IC Boiro e non adscrito) e 9 abstencións (PP e BNG).