Bando Municipal de Ribeira sobre prevención de incendios e xestión de biomasa forestal

O Concello de Ribeira fixo público un bando da alcaldía sobre as obrigas de xestión de biomasa para prevención de Incendios. O bando establece as normas a ter en conta na prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia: