A Asociación de Empresarios de Ribeira sorteará dúas ceas valoradas en 100 euros na súa Campaña de San Valentín

A Asociación de Empresarios de Ribeira compartiu detalles da súa nova iniciativa para fortalecer e revitalizar o comercio local e obsequiar e recoñecer a fidelidade das veciñas e veciños que fan as súas compras na cidade e no concello: a Campaña de San Valentín 2022 de Ribeira. Inclúe un sorteo dirixido a todos os clientes que merquen e consuman nos establecementos asociados. O obxectivo da campaña, en palabras da patronal ribeirense que preside Francisco Martínez Gude, “é incrementar as vendas e incentivar o consumo no pequeno comercio retallista e na hostalería local”. Os premios consistirán en dúas cenas para dúas persoas valoradas en 100€ cada unha para gastar nos establecementos de restauración socios. A data límite para gastar os premios será o 30 de abril de 2022.

Duración, ámbito e metodoloxía

Segundo informou a asociación, a promoción da campaña realizarase entre as compras e consumicións feitas desde o día 4 ó 14 de febreiro de 2022. A forma de participar será “mercando e consumindo en calquera establecemento socio” da entidade. O sorteo realizarase o martes 15 de febreiro ás 13.00 horas no local da Asociación de Empresarios.

Respecto da mecánica a seguir, na campaña poderán participar tódolos consumidores maiores de idade, que se rexistren na web da asociación realicen unha compra ou consumición por calquera importe nos establecementos participantes nesta campaña, sempre e cando a compra se leve a cabo durante as datas de duración da campaña. Isto é, do 4 ao 14 de febreiro de 2022.

“Como noutras iniciativas semellantes, os consumidores participantes”, explica a patronal, “deberán en todo caso conservar o tícket da compra ou consumición realizada, a fin de dispoñer dun xustificante”.

Como participar

O consumidor/cliente poderá rexistrarse para participar nesta campaña na pestana Sorteos na web da Asociación de Empresarios de Ribeira, efectuando o correspondente rexistro da compra ou consumición realizada, que lle dará dereito a unha participación no sorteo. No rexistro deberá quedar “perfectamente identificada” a operación de compra/consumición realizada e o cliente ou consumidor. A asociación fai saber neste punto que “só poderán facer un rexistro por operación de compra/consumición, e cada operación rexistrada, equivale a unha participación”. Polo tanto, cantas máis compras/consumicións se fagan nos establecementos participantes, máis participacións poderán obter os clientes e máis posibilidades de gañar.

A realización do sorteo terá lugar de xeito telemático mediante un código programado que elixirá aleatoriamente aos agraciados de entre tódolos participantes, ata conseguir os gañadores dos premios.