Dez ofertas para a mellora do pavimentado en Sego, Artes

As obras para mellorar o pavimentado do lugar de Sego, na parroquia de Artes (Ribeira), recibiron finalmente un total de dez ofertas. A vía en cuestión presenta na actualidade un aglomerado asfáltico que nalgúns treitos presenta claras evidencias de deterioro, con fochancas e disgregacións.

O Concello, con vistas a afianzar a seguridade viaria, elaborou un proxecto que prevé a extensión dunha capa de aglomerado asfáltico en quente de seis centímetros de espesor, previo acondicionamento da superficie e a dotación dunha base de saburra artificial. Ademais, serán pavimentados os sobreanchos.

A obra ten un importe de licitación de 30.719, IVE incluído. O investimento forma parte do Plan Complementario ao Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (Plan Único de Concellos) POS+ 2019.