O proxecto de construción de beirarrúas na Gándara (Ribeira) recibe 28 ofertas

Finalizado o prazo para a presentación de ofertas, o Concello de Ribeira informa de que foron 28 o número de propostas presentadas para o proxecto de dotación de beirarrúas (300 metros) nun treito da estrada AC-550 ao seu paso polo lugar na Gándara, na parroquia de Oleiros, limitando co municipio de Porto do Son.

Con estes traballos búscase “aumentar a seguridade no tránsito peonil” e, por este motivo, reordenarase a zona de tránsito de viandantes construíndo beirarrúas a base dun pavimento continuo de formigón desactivando, tratando de lograr un ancho mínimo de 1,50 metros. Previa á construción destas beirarrúas realizaranse labores de limpeza e demolición das soleiras existentes.

Pluviais

Ademais, instalarase unha rede de drenaxe de augas pluviais consistente na colocación dunha tubaxe de PVC corrugado de 315 milímetros de diámetro, pozos de rexistro e arquetas sumidoiro ao longo do percorrido das beirarrúas e paralelo ás mesmas.

O orzamento ascende a 56.611,12, IVE incluído, enmarcado no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (Plan Único de Concellos) POS+ Adicional 1/2019.