En Lousame aprobado o financiamento para a mellora do viario das Bouciñas a Cruido

Este 26 de marzo celebrouse a sesión plenaria do Concello de Lousame, onde se abordaron diferentes temas que saíron adiante. Así, aprobouse a dotación económica municipal estimada en 40.000 euros ao Plan Hurbe para a realización da obra de mellora do viario das Bouciñas a Cruido. A acción terá u custo de 136.391,66 euros, que se asumirán co financiamento da Xunta e coa achega local aprobada este venres 26. A execución da obra estase a desenvolver estes días e prevese que remate nas vindeiras semanas.

Así mesmo, o pleno ordinario serviu para que a corporación de Lousame solicitara formalmente á Mancomunidade de Concellos da Serra do Barbanza que inicie os expedientes administrativos correspondentes para elaborar un plan de Viabilidade para a Serra do Barbanza.

Doutra banda Lousame tamén aprobou a taxa da piscina municipal, que volverá a abrir as súas portas na tempada de verán. Así, os prezos actualizados para os bonos son: os neno/as de 0 a 6 anos, 15 euros; neno/as de 7 a 15 anos , 15 euros; persoas de 16 a 64 anos, 30 euros; e maiores de 65 anos, 15 euros. Tamén se deron a coñecer as entradas por xornada, que serán de 1 euro para os neno/as de 7 a 5 anos e maiores de 65, e de 2 euros para as persoas de entre 16 e 64, así como os máis pequenos entrarán gratis.

A sesión tamén deu luz verde á actualización da taxa do Imposto sobre Bens Inmobles (IBI). Tras catro anos, actualízase este imposto que será do 0,55% para os bens de natureza urbana, de 0,65% para os de natureza rústica e de 1,3% para os de características especiais. Ademais mantéñense as bonificacións para os titulares de familias numerosas e para aqueles inmobles nos que se desenvolvan actividades agrarios ou gandeiras do sector primario de forma exclusiva e declaradas de especial interese ou utilidade municipal.

No pleno ordinario de hoxe tamén se deu un paso máis para a execución do proxecto técnico de mellora do trazado viario á Escabia, tras ser aprobado no pleno xunto ao anexo de expropiacións.

Por último, a corporación local debateu a aprobación provisional da modificación puntual número 1 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Lousame (PXOM). Deste xeito, en base aos informes da Xunta de Galicia procedeuse a desestimar unha das alegacións e aceptar todas as demais.