CCOO reuniuse co alcalde de Rianxo para tratar a contratación do servizo de axuda no fogar

A Federación de Construcións e Servizos de CCOO reuniuse este 15 de marzo co alcalde de Rianxo, Adolfo Muíños, para tratar os pregos de contratación do servizo de axuda no fogar (SAF) do Concello. Na xuntanza, o rexedor comprometeuse a que todo o persoal, 25 traballadoras, será subrogado no concurso público que se anunciará antes de rematar o ano.

Desde CCOO expuxeron os seus criterios sobre as principais cuestións económicas e sociais que debería tratar a licitación, “especialmente no que atangue ao valor hora do traballo realizado”, sinalou o sindicato. Ao fío desta temática, Muíños explicou que un dos problemas que teñen concellos do tamaño de Rianxo é a exigua achega económica da Xunta, de 9,7 euros/hora. Para CCOO, é “unha cifra escasa”, xa que “o valor mínimo para garantir que se cumpran as condicións laborais que determina o convenio é de 18,5”, sinalaron os seus integrantes.

O rexedor rianxeiro apuntou que están en conversas coa Deputación da Coruña para que a institución provincial poida axudar a cubrir o importe restante, “dadas as limitacións orzamentarias do municipio”.

CCOO comprometeuse a proseguir en contacto coas diferentes administracións para “garantir un valor hora xusto que garanta unhas condicións digna para as traballadoras do SAF”.