Rianxo protexerá os camiños e viarios dos estragos producidos pola actividade forestal

Os grupos da Corporación rianxeira reunidos en pleno aprobaron de inicio, coa excepción do Partido Popular, a ordenanza de protección de camiños e viarios públicos derivados da corta de árbores no termo municipal. A proposta aprobada inicialmente, segundo explica o Concello, irá destinada a protexer a rede viaria das consecuencias derivadas da actividade forestal, non só a corta de árbores senón tamén o seu transporte.

O Concello engade que a devandita ordenanza suporá equiparar o termo municipal rianxeiro co resto dos concellos da nosa terra que contan con normativas específicas sobre as actividades levadas a cabo pola industria da madeira: “Ao igual que en moitos outros concellos, as empresas terán que realizar un depósito que preverá estragos nos viarios e serán desembolsados unha vez se comprobe que nos se afectou ningunha propiedade municipal”. A ordenanza establece tamén un réxime de sancións de non comunicar as cortas ao concello.