En Ribeira abre o luns unha consulta para coñecer a demanda de solo industrial no futuro polígono

O Concello de Ribeira vén de abrir unha consulta ao mercado para acadar unha estimación da demanda de solo industrial no futuro polígono (co obxectivo, tamén, de adaptar o proxecto técnico de urbanización ás necesidades reais). A consulta estenderase no tempo durante un mes.

A tal efecto, as empresas interesadas deberán presentar as súas solicitudes cubrindo un formulario web que se vai habilitar na páxina web do Concello de Ribeira indicando unha serie de datos tales como o nome da empresa ou entidade peticionaria, razón social, sector ao que pertence, número de postos de traballo previstos, metros cadrados de ocupación demandados e datos de contacto, así como modalidade preferida de ocupación.

O prazo de presentación de solicitudes abrangue dende o próximo luns 22 de febreiro ata o 22 de marzo. Habilitarase un correo electrónico onde dirixir consultas ou dúbidas (poligono@ribeira.gal) e tamén se poden consultar planos a través da web.

O prazo que manexa o Concello para a licitación das obras de licitación é o último trimestre do 2021, habendo unha previsión inicial de custe segundo proxecto de 50 euros por metro cadrado.