CRMHBarbanza ratifica ao seu firme apoio á iniciativa para cambiar o nome da rúa Miguel Rodríguez Bautista

A Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Barbanza (CRMHBarbanza) vén de emitir un comunicado no que explica a súa postura respecto do debate aberto en Ribeira sobre unha cuestión que a entidade considera de urxencia: seguir dando pasos relevantes para erradicar do concello simboloxía e nomenclatura franquista, incluídos varios nomes de rúas (por exemplo a rúa que leva o nome do alcalde franquista Miguel Rodríguez Bautista) que a comisión opina que deben ser cambiados sen dilación.

A CRMHB refírese directamente á moción presentada no Concello para a eliminar a dita simboloxía, e lembra en primeiro lugar que o artigo 15 da Lei 52/2007, de 26 de decembro, especifica que as administracións públicas “no exercicio das súas competencias, tomarán as medidas oportunas para a retirada de escudos, insignias, placas e outros obxectos e mencións conmemorativas de exaltación, persoal ou colectiva, da sublevación militar, da Guerra Civil e da represión da ditadura”.

A comisión opina que “non debera ser preciso que ningún partido nin ningunha asociación esixise o cumprimento dunha lei, xa que terían que ser os propios Concellos os que levasen a cabo iniciativas para aplicala”. Non facelo así, consideran, “supón unha clara neglixencia”. E engaden: “Unha administración que incumpre unha lei perde toda autoridade moral para esixir á cidadanía o cumprimento de outras leis”.

Dende a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Barbanza lembran que levan anos intentando dar a coñecer unha parte da historia dos concellos da comarca que “foi silenciada e terxiversada durante moitos anos, ata tal punto que é esa versión espuria a que pasa por ser a histórica en moitos casos; esta manipulación continuada dos feitos históricos levou a un descoñecemento por parte dun amplo sector de poboación, que ignora o detestábel papel que desempeñaron algunhas persoas no sufrimento de moitas outras, e no espolio dos seus bens”.

A entidade recorda que “en Galicia e en Ribeira foron asasinadas, torturadas, violadas e despoxadas do seu patrimonio miles de persoas; ademais os responsábeis destes actos enriquecéronse a conta do alleo, e gozaron durante a súa vida de múltiples honores”. A este respecto, a comisión lanza a seguinte pregunta: “Queremos seguir honrando estas condutas?”.

A comisión opina tamén que “foi tanto o horror que crearon que aínda hoxe en día persoas que viviron aquela época pero non eran do seu bando non se atreven a dicir en voz alta a verdadeira catadura moral daqueles que seguen tendo honores en Ribeira”. Para o colectivo, non é preciso poñer en dúbida os bos actos realizados por persoeiros políticos como Miguel Rodríguez Bautista, e a comisión non dubida deles, pero engade que “calquera bo acto seu queda totalmente empañado polo seu apoio incondicional a unha ditadura que tanto dano causou neste país”.

E conclúen: “A retirada dese nome das nosas rúas situaranos como un concello que cumpre a lexislación vixente, en lugar de seguir sendo un concello defensor do fascismo e que o honra. Ter o nome dun franquista nas nosas rúas identifícanos como franquistas. É esa a imaxe que quere dar un concello no que a inmensa maioría da poboación opta por un modelo democrático, e non pola ditadura?”