Os socialistas de Ribeira solicitan o arranxo dunha beiravía a carón da Casa do Mar de Aguiño

O PSOE de Ribeira, a través do seu voceiro José Vilas, presentou un rogo para mellorar a contorna da Casa do Mar Aguiño, onde existe “unha beiravía na vía pública que se atopa moi deteriorada pola falta dunha capa de mestura bituminosa, o que fai dificultoso o tránsito peonil”. O mal estado no que se encontra este arcén-aparcamento, explican os socialistas, “débese ao normal desgaste da capa de rodadura”.

O grupo manifesta que “sta situación está a provocar molestias nas persoas que transitan pola zona, debido aos descalces producidos na calzada”.

Por todo o devandito, a agrupación solicita que o Concello dea orde para o saneamento da zona concreta e que se proceda ao arranxo da calzada nos puntos degradados deste tramo de vía pública, para permitir o paso sen dificultades para os viandantes”.