O Concello de Ribeira informa da apertura das inscricións do curso de socorrismo da Deputación

A Deputación Provincial da Coruña, no marco do Plan de Emprego Local (PEL), oferta un programa formativo de Salvamento Acuático dirixido á obtención da dobre titulación correspondente aos certificados de profesionalidade de Socorrismo en espazos acuáticos naturais e Socorrismo en instalacións acuáticas. O Concello de Ribeira informou de que xa están abertas as inscricións no Servizo de Orientación Laboral local.

A formación teórico-práctica realizarase no Centro de Formación de Cruz Vermella na cidade de A Coruña e as prácticas profesionais non laborais, en praias de concellos da provincia. Primeiro desenvolverase a formación en espazos naturais con data de inicio prevista para mediados de febreiro e logo da tempada de praias, previsiblemente a finais de setembro, desenvolverase a formación en instalacións acuáticas.

Requisitos das persoas candidatas:

• Estar inscritas na Oficina de Emprego e coa tarxeta de demandante de emprego vixente á data do prazo de inscrición.

• Ter cumpridos os 18 anos de idade no momento da inscrición.

• Estar empadroadas nalgún dos concellos da provincia da Coruña.

• Estar en posesión dos requisitos formativos para cursar a formación correspondente a certificados de profesionalidade nivel 2: Graduado en ESO ou titulación superior, FP básica, FP1, ciclo grao medio, competencias clave nivel 2, certificado de profesionalidade de nivel 1 da mesma familia e área profesional, certificado de profesionalidade de nivel 2, proba de acceso a ciclos, 2º BUP con 2 materias pendentes, entre outros.

• Condicións físicas: carencia de afeccións crónicas e doenzas infectocontaxiosas. Integridade física, resistencia, forza, destreza, coordinación visomotriz, axilidade, rapidez de reflexos.

Prazo e lugar de preinscrición:

Ata o 4 de febreiro ás 14:30 horas, no Servizo de Orientación Laboral do Concello de Ribeira (Lugar de Fafián, 29 – 15960 Ribeira (Viveiro de Empresas).

O envío de candidaturas realizarase por orde de entrada das solicitudes.