As contas de Porto do Son soben un 9 %

A noite deste pasado venres 11 ficaban aprobadas as contas do pleno do Concello do Porto do Son no que se anunciaba que o vindeiro exercicio terá un orzamento de 8,9 millóns, dos que 2,1 millóns irán encamiñados a investimento. Cómpre dicir que este acordo económico do Goberno local foi adiante co apoio do PP, a abstención do PSOE e os votos en contra do BNG. O investimento cobra importancia nas contas, xa que ascende a 2,1 millóns.

Pola súa banda o alcalde, Luis Oujo, afirmou que a esta cantidade haberá que sumarlle un millón máis, do que poderán dispor as arcas locais a partir de xaneiro, unha axuda nestes tempos de pandemia que quere servir para dar un pulo á economía local.

Asemade, medra a partida destinada á área de Servizos Sociais, feito que se traduce nun aumento dos fondos encamiñados a lograr que todos os nenos e nenas dispoñan das ferramentas precisas para seguir os seus estudos se o COVID obrigase a eliminar ou reducir a atención presencial.

Emporiso, as contas soben un 9 %, pasando dos 8.179.000 euros aos 8.910.000. A subida, explicou a tenente de alcalde María Maneiro, débese ao incremento das transferencias de capital e á regulación do IBI efectuada polo Catastro.

Dende a oposición, Balbino González (BNG), e María Vila (PSOE) critican este incremento do recibo da contribución e a introdución de novas taxas, pois segundo o voceiro do BNG “estes orzamentos non se corresponden coa época que nos toca vivir”. Engadiu que este aumento do 9 % nas contas esgrimido polo executivo ten que ser en dous anos.

Pola súa banda, a socialista María Vila apuntou que non concorda coas contas e di: “Abstivémonos porque consideramos que uns orzamentos son algo moi importante e que non debemos votar en contra”. Quixo tamén amosar a súa postura contraria co aumento nas contas, pois di que este aumento é debido “ao incremento dos ingresos pola suba de taxas e impostos aos veciños”. Vilas referiuse ao ascenso no pago do IBI e falou da “creación de dúas taxas novas, como son a dos matrimonios civís e a dos dereitos de exame para as probas que convoca o Concello”.

Os socialistas cren que deberían eliminarse taxas como a das terrazas para apoiar ao sector hostaleiro, moi danado pola actual crise sanitaria.