O Concello da Pobra pon a punto as pistas do Castelo

A Concellaría dos Deportes da Pobra do Caramiñal renovou as canastras de baloncesto nas pistas do Castelo, enmarcándose esta actuación no plan de mellora das instalacións deportivas no segundo semestre do ano. O referido material comprende un xogo de canastras móbiles galvanizadas, dous taboleiros Lynx Foam, dous aros basculante deluxe, un xogo de redes de baloncesto New Net e un xogo de caixóns contrapeso galvanizado. A dita intervención foi executada por Sport Maniotas e o investimento ascendeu a 3.465’70 euros, IVE incluído.

O Concello lembra que esta acción súmase á xa realizada para a mellora e o acondicionamento do pavimento das referidas canchas, adscribíndose este proxecto ao Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ 2018. Ao abeiro destes traballos desmontouse e a colocación da varanda metálica separadora das tres pistas, ademais de lixarse e pintarse mediante un tratamento superficial de protección para elementos de aceiro con imprimación anticorrosiva. Asemade, colocouse unha porta de acceso nun valado metálico fixada a unha superficie soporte, incluída a apertura do oco; fíxose a desmontaxe e colocación da reixa fundición sumidoiro, coa posterior tapadura deste; procedeuse á formación dunha quenlla, soleira de formigón, e marcaxe. O investimento ascendeu a 43.336’76 euros, IVE incluído, e a obra foi executada por Coto de Uz Proyectos y Obras S.L.

Por outra banda, efectuouse o arranxo do peche perimetral das pistas por un importe de 2299 euros, IVE incluído, a cargo da Cerrajería Paz García S.L. e, proximamente, pintarase a cancha de baloncesto, por 800 euros, da man de Gilberto Pinturas.

O obxectivo destas intervencións é ofrecer aos usuarios e usuarias unhas mellores condicións para o desenvolvemento da súa actividade.