En marcha a instalación dunha rede de saneamento con pozo de bombeo na rúa dos Bolos en Aguiño

O Concello de Ribeira informou de que xa comezaron os traballos para instalar unha rede de saneamento con pozo de bombeo na rúa dos Bolos, así como na vía transversal, ambas situadas na parroquia de Aguiño. O Goberno local lembra que a contorna dos Bolos carecía de rede de saneamento, polo que elaborouse un proxecto técnico dirixido a dotala deste servizo. Instalaranse en primeiro lugar dúas tubaxes tipo SN4: unha de 315 milímetros de diámetro e 68 metros de longo e outra de 250 milímetros de diámetro e 60 metros de lonxitude.

A través destes colectores conduciranse as augas residuais por gravidade ata o punto máis baixo do trazado, onde se implantará un bombeo con dúas bombas mergulladas fixas de caudal unitario 3,50 m3/h. Dende o devandito punto impulsaranse as augas por medio dunha tubaxe de polietileno de alta densidade de 125 metros de longo e 63 milímetros de diámetro ata a súa conexión coa rede xeral. Asemade, habilitaranse 6 pozos de rexistro separados cada 40 metros aproximadamente.

Pavimentacións

A maiores de todo o devandito rúa dos Bolos será pavimentada con aglomerado en quente e na vía transversal reporase a gabia (a zanxa) con pavimento de formigón. A actuación está sendo executada pola empresa Excavaciones Nima, S.L.. Comporta unha inversión de 33.880 euros, IVE incluído, financiados no marco do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (Plan Único de Concellos) POS+ 2018. O prazo de execución son dous meses.