Preséntanse 25 ofertas para as obras de pavimentado das rúas Fontenova e Alto do Rial, en Castiñeiras

A rúa do Alto do Rial en Castiñeiras, Ribeira

O Concello de Ribeira fixo balance das ofertas recibidas para as obras de pavimentado das rúas Fontenova e Alto do Rial en Castiñeiras: foron un total de 25 propostas, segundo o reconto efectuado na apertura das ofertas durante a mesa de contratación.

A intervención, como lembraremos, centrarase en remodelar o firme destas rúas, onde se atopan lousas de pedra e lastras moi deterioradas que ocasionan reiteradas obras de reparación por parte da brigada municipal de obras, razón pola cal se vai estender un novo pavimentado. A tal efecto, o firme actual será demolido, con aproveitamento das lousas de pedra en bo estado (que servirán para formar a nova pavimentación) e das lastras (adoquíns) existentes, que serán trasladadas ao almacén municipal. A superficie será pavimentada cunha capa de formigón de 15 milímetros de espesor na que se intercalarán franxas de lousas de granito de dimensións 60x40x8 centímetros.

O importe da actuación ascende a 47.6810 euros, IVE incluído e o prazo de execución son tres meses. O investimento está incluído no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (Plan Único de Concellos) POS+ 2019 da Deputación.