Contabilizadas trece ofertas para o proxecto de pavimentado e mellora da estrada que vai de Bretal a Reiriz, en Olveira

Rematado o prazo para a presentación de ofertas ao proxecto para o pavimento da estrada que vai de Bretal a Reiriz, na parroquia de Olveira (Ribeira), contabilizáronse finalmente trece ofertas. A actuación, segundo informa o Concello, consistirá no pavimentado que une os devanditos núcleos, sendo o obxectivo mellorar o firme actual da calzada, que é de aglomerado asfáltico e que nalgúns treitos ten signos claros de deterioro. Tamén se queren por a punto os sobreanchos, que son na súa maioría de terra.

Con tal motivo, estenderase unha nova capa de aglomerado asfáltico de seis centímetros de espesor empregando un total de 500 toneladas, previa limpeza das marxes, acondicionamento da superficie a pavimentar e dotación dunha base de xabre (zahorra) artificial.

Cun prazo de execución de dous meses, o seu orzamento ascende a 46.227 euros, IVE incluído, financiados no marco do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (Plan Único de Concellos) POS+ 2019.