Antón Goméz-Reino: “Investiremos nos portos do Barbanza para mellorar as infraestruturas e facilitar o traballo do sector”

Iniciamos hoxe en “O Barbanza” unha serie de entrevistas cos candidatos da provincia da Coruña e á presidencia da Xunta ás próximas eleccións Autonómicas do domingo 12 de xullo. Invitouse ós partidos pero non todos respostaron á nosa convocatoria, quede constancia que os que non saen declinaron facelo, porque estaban moi ocupados ou un medio comarcal como este non é de interese para eles. En próximas entregas sairán Vox, Marea Galeguista, BNG, PsdeG- Psoe e PP de G. A todos moitas grazas.

Antón Gómez-Reino, candidato á Presidencia autonómica de Galicia EnComún-Anova Mareas, fixo un alto no seu intenso programa de actividades, encontros e mobilizacións electorais para falar con nós dos programas da súa agrupación para a comarca. Boa parte das súas propostas para Barbanza xiran arredor do mar, fortalecendo a actividade do sector, impulsando medidas que melloren as zonas de produción marisqueira e engadan outras novas, loitando “decididamente contra o furtivismo” e optimizando as infraestruturas dos portos para facilitar o traballo do sector.

-Dende O Barbanza interésanos moito, e aos nosos lectores tamén, coñecer os plans xenéricos do seu partido para a comarca en relación ás vindeiras eleccións autonómicas, convocadas finalmente este verán. Cales son os estes plans a nivel comarcal? E a nivel provincial?

-A nivel comarcal destacamos as necesidades que ten un sector fundamental para a comarca e a provincia, como é o sector do mar. Dende en Común comprometémonos a garantir as posibilidades de pesca para o sector do xeito, mediante a asunción das competencias que nos outorga o estatuto establecendo os nosos propios topes de captura, ademais loitaremos para dignificar e mellorar as posibilidades de pesca do cerco, que tanto sufriron durante os gobernos de Feijóo, sen esquecer o investimento necesario no marisqueo para incrementar as zonas adicadas á produción, loitando de forma decidida contra o furtivismos e introducindo mecanismo públicos de subministro de semente autóctona.

Investiremos nos portos do Barbanza para mellorar as infraestruturas e facilitar o traballo do sector. Todo sen esquecer a necesidade de loitar contra o desemprego mediante un plan industrial provincial, tamén para a comarca, que permita consolidar e ampliar a capacidade de emprego do sector do mar pero tamén diversificar a industria do comarca, hoxe moi centrada no sector agroalimentario e no metal.

-Estamos a vivir tempos complexos dende moitos puntos de vista, non só sanitarios senón tamén económicos, sociais, culturais, etc. Esta situación ten que influír por forza nos programas dos partidos. Cal sería a proposta da súa agrupación para contrarrestar, nos nosos concellos, os efectos da chamada COVID-19?

-Reforzaremos a atención primaria de forma importante en infraestruturas e persoal, como primeiro dique de contención da pandemia, pero tamén compre dignificar a atención aos nosos maiores, o principal foco de infección foron en Galicia as residencias privadas, por iso ampliaremos a rede de residencias públicas na comarcal, atendendo demandas históricas como o centro de dia en Rianxo.

-O paro medrou en Barbanza e noutras moitas comarcas galegas. Que facer para poñerlle freo?

-Os datos son moi evidentes neste sentido, a comarca perdeu mais de 750 postos de traballo nestes tres meses, fundamentalmente no sector servizos e na industria, por iso, canto antes, cómpre establecer medidas de apoio e mellora do sector servizos e o turismo comarcal. Así propoñemos un plan de emprego centrado nos sectores de maior valor engadido, nomeadamente na industria, nesta comarca tamén na industria agroalimentaria, fomentando o incremento de postos de traballo, mediante a garantía da realización en Galicia e na comarca da maior parte do proceso produtivo na conserva. Loitaremos contra a venda como galegos de produtos que unicamente se empaquetan en Galicia, como garantía de emprego no sector. A cultura é hoxe un dos sectores mais golpeados pola crise da COVID é por iso fomentaremos o sector cultural propio na provincia e nomeadamente nunha comarca cunha forte produción cultural que debe ser promovida e apoiada como se merece.

-As organizacións tamén advirten dun incremento dos desafiuzamentos e da xente sen fogar. Cal sería a súa proposta para loitar contra esta lacra?

-A política de vivenda dos dez anos do señor Feijóo pódese resumir no seguinte: só catro vivendas de protección pública construídas no seu último ano de mandato. Cando no 2009 foron construídas 1.778 vivendas. En plena crise da COVID, a Consellería de Vivenda queixouse por carta ao Goberno central de que prohibir os desafiuzamentos arrefriaba os mercados e prexudicaba aos propietarios. Non existe unha soa medida para mobilizar o parque de 300.000 vivendas baleiras.

As nosas propostas en materia de vivenda son ben claras. Elaboraremos un plan integral para a vivenda, que garante o dereito ao acceso á vivenda a toda a cidadanía. A vivenda como dereito non como negocio. Procederemos a establecer un 30% de reserva de vivenda de protección nos plans de ordenación e crearemos un banco de vivendas públicas, fundamentalmente para o aluguer.

O maior problema na comarca vén derivado da alta utilización da vivenda para uso turístico estival, o que retira vivendas do mercado e incrementa os prezos, por iso reformaremos o regulamento dos pisos turísticos e desenvolveremos un plan integral contra os desafiuzamentos en colaboración co Estado, para entre outras cousas regular o prezo do aluguer.

-Que bota en falta vostede nas actuais estratexias políticas autonómicas e locais?

-Falta unha aposta pola comarcalización e os servizos mancomunados, pero sobre todo a descentralización municipal, debemos recuperar os plans comarcais de emprego, de xeito que cada plan se acomode a zona onde se implementa. Ademais isto debe ir complementado cunha oferta formativa acorde con cada comarca e concello. Pero, sobre todo, cómpre apoiar aos concellos que hoxe están asumindo competencias impropias, polo que comprometémonos a apoiar economicamente ás administracións locais na medida das súas necesidades evitando o reparto clientelar da actual Xunta.