A Pobra asume o reto de situarse á cabeza de Galicia en sustentabilidade e respecto polo medio

O concello da Pobra está a coller impulso como municipio comprometido co medio ambiente e con mellor calidade de vida para as persoas, unha estratexia de sustentabilidade que se reforza coa súa participación activa no Pacto das Alcaldías para o Clima e a Enerxía (o maior movemento mundial contra o cambio climático), do que forma parte xunto con 216 concellos galegos máis. Coa súa adhesión, A Pobra asumiu o compromiso de “reducir as súas emisións de gases de efecto invernadoiro nun 40% antes de 2030”, ao tempo que “se compromete coa posta en marcha de medidas para acelerar a descarbonización no municipio”, é dicir, o abandono progresivo do emprego de combustíbeis fósiles, que son, en boa medida, os principais causantes do quecemento da Terra.

A Comisión Europea puxo en marcha o devandito Pacto en 2008 co obxectivo de “involucra-las autoridades locais e a cidadanía no desenvolvemento e a aplicación da política enerxética da Unión Europea”.

A Xunta relanzou esta iniciativa a principios de 2019 e A Pobra é un dos concellos adheridos a ela dende ese ano.

Neste intre o Concello pobrense recoñece estar elaborando un Plan de acción para o clima e a enerxía sostible (PACES), plan que os municipios adheridos ó Pacto se comprometen a redactar nun prazo máximo de dous anos dende a data de adhesión. “O noso obxectivo”, sinala o equipo de Goberno local, “é situarnos á cabeza dos concellos galegos en materia de políticas de cambio climático, como un concello co firme compromiso ambiental de reducir as súas emisións de gases de efecto invernadoiro, minimizar o seu impacto e contribuír deste xeito a mitigar os riscos e as consecuencias derivadas do quecemento global”.