O PSOE de Ribeira pide mellorar a seguridade viaria en Parte ao Río, en Carreira

Vehículos aparcados e circulación de dobre sentido nunha rúa de Carreira

O PSdG-PSOE de Ribeira achegou este xoves 18 unha nova petición para ser debatida en pleno relativa á parroquia de Carreira e á situación do lugar de Parte ao Río e a súa contorna, que, segundo reflicten os socialistas facéndose eco das demandas da veciñanza, presentan problemas de fluidez de tráfico rodado.

Segundo fai saber o grupo que coordina José Vilas, a Parte ao Río non conta con beirarrúas e dispón de cunetas estreitas a ambos lados da calzada, malia ser de sentido duplo de circulación. Tamén recordan que o viario está condicionado polas vivendas construídas nas súas beiras, e máis os muros de peche, que delimitan e condicionan o camiño veciñal.

Tamén fan saber que “a zona sofre os problemas comúns ás zonas urbanas, conxestión do tráfico rodado, contaminación, problemas de estacionamento, diminución de produtividade, ruído e inseguridade viaria, entre outros”.

Os socialistas instan ao Goberno ribeirense a poñer en práctica medidas que moderen o tráfico, que reduzan a velocidade, que melloren a seguridade viaria, e que se permitan a mobilidade e a seguridade dos viandantes.

Tamén requiren que se “proceda a realizar un estudo de viabilidade por parte do organismo correspondente sobre a conveniencia do sentido único de circulación na vía pública, con entrada dende Vixán (na ponte) a Samartán (A Pelibra) por Parte ao Río, co obxectivo de facilitar e mellorar a mobilidade, a accesibilidade rodada e peonil no lugar, “coherente coa planificación urbana da cidade”. Outra das demandas dos socialistas consiste en canalizar as cunetas, “co fin de conseguir máis amplitude na calzada”.