Desde mañá luns 15 poderase solicitar o ingreso mínimo vital

14 Xuño 2020

Desde este luns 15 de xuño iníciase o prazo para solicitar o ingreso mínimo vital. A solicitude debe realizarse a través da sede electrónica da Seguridade Social e, cando a situación sanitaria permítao, tamén se poderá efectuar nos Centros de Atención e Información da Seguridade Social.

As solicitudes que se presenten durante os tres primeiros meses serán recoñecidas con efecto retroactivo desde o 1 de xuño. Despois deste prazo, o dereito á prestación do ingreso mínimo vital nacerá a partir do primeiro día do mes seguinte ao da data de presentación da solicitude. Os soli

citantes que resulten beneficiarios da nova axuda recibirán un SMS do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS). Os cidadáns pódense informar a través da páxina web da Seguridade Social (http://www.seg-social.es) e mediante o novo asesor virtual, ISSA. Así mesmo, a través dunha ferramenta de simulación pódese comprobar se se cumpren os requisitos para acceder a esta prestación, e hai habilitada unha liña de teléfono para realizar consultas concretas (900 20 22 22), que a próxima semana comezará a funcionar tamén en horario de tarde.

O INSS recoñecerá de oficio a prestación a case 75.000 familias que xa reciben a asignación de menor a cargo e que cumpren cos requisitos establecidos na Lei. Estes beneficiarios recibirán un SMS e unha resolución onde se explica a súa concesión. Ademais, percibirán o primeiro pago do Ingreso Mínimo Vital o próximo 26 de xuño, case un mes antes do que correspondía. O ingreso mínimo vital establece un nivel de renda garantizable diferente para cada tipo de fogar e completará as rendas preexistentes (entre outras, as salariais), ata ese limiar garantido para cada tipoloxía que, no caso dos fogares unipersoais, é de 5.538 euros ao ano, o equivalente a unha pensión non contributiva, que se distribuirá en doce pagas. O primeiro requisito para acceder á nova renda será o da vulnerabilidade económica. Tamén haberá que solicitar as prestacións e pensións ás que puidese ter dereito.

Haberá un titular por unidade de convivencia, que deberá ter entre 23 e 65 anos, salvo nos casos en que se conte con menores a cargo, nos que non haberá requisito de idade. Se o solicitante vive só, terá que acreditar que leva tres anos vivindo de maneira independente dos seus proxenitores e terá que estar de alta en calquera dos réximes da Seguridade Social durante polo menos doce meses. Se os solicitantes viven integrados nunha unidade de convivencia, esta terá que levar constituída polo menos un ano á presentación da solicitude. Para todos os solicitantes requirirase polo menos un ano ininterrompido de residencia legal e efectiva en España, excepto nas situacións de violencia de xénero, trata e explotación sexual. Para que lle sexa recoñecida a prestación, o fogar debe ter uns ingresos totais inferiores á renda garantida para o seu tipo de unidade de convivencia.

Ademais, esixirase un patrimonio (descontando a vivenda habitual) inferior a tres veces a renda garantida anual para un fogar unipersoal, cunha escala de incrementos por número de membros no fogar. Para o recoñecemento da prestación teranse en conta os ingresos do ano inmediatamente anterior, aínda que para atender as situacións de vulnerabilidade xeradas pola pandemia de Covid-19, tamén se poderá recoñecer para solicitudes cursadas durante 2020 @teniendo en cuenta a situación de ingresos deste ano. No caso de que o titular non estea ocupado, esixirase a inscrición como demandante de emprego para o acceso á prestación.

Para solicitar o ingreso mínimo vital será necesario o DNI ou NIE; a inscrición no rexistro central de estranxeiros, tarxeta de residencia de familiar de cidadán da UE ou tarxeta de identidade de estranxeiros; certificado de empadroamento onde consten todas as persoas empadroadas no domicilio e a data de antigüidade; e o libro de familia, certificado de nacemento do rexistro civil dos fillos, ou inscrición no rexistro de parellas de feito.

Outros artigos

O novo Auditorio de Ribeira abrirá o sábado 1 de xuño

O novo Auditorio Municipal de Ribeira abrirá as súas portas o sábado 1 de xuño e para celebrar a súa apertura, a Concellería de Cultura está a organizar unha programación especial que se estenderá ao longo de todo o mes. Esta coincidirá co "Xuño dá Cultura e as...

+

Publicidade

Revista en papel

Opinión

“Lisboa, luz cosmopolita”. Alberto Barciela

“Lisboa, luz cosmopolita”. Alberto Barciela

En apariencia, lo único que vemos de la ciudad es lo que la ciudad nos muestra. Lisboa es traslúcida, se da toda en su generosa actitud para quien se predispone a admirarla, para los que abren sus brazos con el fin de abarcar un pequeño pleno universo cosmopolita,...

“Saber lo que cobramos”. José Antonio Constenla

“Saber lo que cobramos”. José Antonio Constenla

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha propuesta que losempresarios ingresen a cada trabajador la totalidad de su salario y quedespués sea el Estado el que se ajuste con ellos y les cobre loscorrespondientes tributos sobre su nómina. Así, estos, podrían...