Chegan 2.800 unidades de protección máis para as nosas residencias e entidades sociais

O Goberno galego fixo esta semana un novo envío de material de protección fronte á COVID-19 con destino ás residencias e entidades sociais da área do Barbanza, concretamente a tres centros. Nesta comarca a partida inclúe 1.400 máscaras e 1.400 luvas.

Entre as partidas enviadas esta semana incluíronse tamén botes de xel hidroalcohólico e garrafas de desinfectante. No reparto de material tivéronse en conta as peticións que os propios centros e entidades trasladaron á Xunta tendo en conta as súas necesidades actuais.

Ata o de agora, o Goberno galego leva realizado trece envíos de material aos centros sociais da comarca con material de protección.