A Xunta contribuirá con 175.000 euros ao desenvolvemento de oito proxectos de mellora turística na nosa comarca

A contorna de Barraña, en Boiro, é unha das áreas que se vai mellorar

O Goberno galego vén de notificar a un total de 8 concellos, mancomunidades e consorcios da nosa comarca a súa inclusión nas axudas para proxectos de mellora de infraestruturas turísticas. A contía total destes apoios dirixidos a pór en valor a nosa destacada riqueza, cultural, patrimonial e paisaxística é de 175.000 euros. Inclúense dúas iniciativas en Boiro, unha en Outes, unha en Muros, unha en Carnota, unha en Noia, unha no Son e outra en Ribeira.

Sufragaranse, entre outras, accións de engalanamento dos accesos e bens declarados de interese cultural, iluminación ornamental, recuperación e creación de miradoiros paisaxísticos ou recuperación de elementos de interese etnográfico ou da arquitectura tradicional entre outras.

O obxectivo xeral desta liña de subvencións é “seguir impulsando Galicia como un destino fiábel e de calidade”.

No conxunto da provincia da Coruña notificouse a 53 concellos que son beneficiarios destas axudas cun orzamento que supera os 1,1 millón de euros.

Estes son os proxectos subvencionados da nosa área xeográfica:

· Adecuación de espazo destinado ao estacionamento de vehículos na praia de Barraña (Boiro)

23.526,57 €

· Sinalización destino Arousa Norte e panelización do percorrido terrestre que acompaña á Ruta Xacobea Mar de Arousa-Río Ulla (Boiro)

6.606,60 €

· Subministros para embelecemento e sinalización dos recursos turísticos de Carnota (Carnota)

30.000,00 €

· Mellora da accesibilidade á praia de Ventín, Abelleira (Muros)

25.717,27 €

· Substitución do sistema de alumeado público ornamental na igrexa de San Martiño de Noia (Noia)

11.231,22 €

· Sinalización turística dos recursos naturais e patrimoniais vinculados a rutas existentes no concello de Outes (Serra de Outes)

25.325,30 €

· Aseos adaptados e servizo de socorrismo na Praia de Ornanda (Porto do Son)

22.711,34 €

· Mellora da accesibilidade ao miradoiro da Pedra da Ra (Ribeira)

30.000,00 €