A xustiza obriga á empresa do 061 en O Barbanza a realizar test a todo o seu persoal

O xulgado do social número 4 de Santiago de Compostela decretou medidas cautelares á empresa COEXAM, que ten adxudicado o transporte sanitario urxente no Barbanza para que realice de forma inmediata as probas de coronavirus a todos os seus traballadores. O xulgado acepta a demanda de solicitude de medidas cautelares presentada polo sindicato CIG ao considerar que é proporcionada a emerxencia actual e dada a necesaria salvagarda da saúde e seguridade do persoal da empresa solicitante, tendo en conta que prestan servizos esenciais para a totalidade da cidadanía.