A Xunta de Galicia proporá ampliar a 2021 a conmemoración do centenario da Xeración Nós

A Xunta de Galicia acaba de convocar ás administracións, institucións e entidades participantes na organización do Centenario da Xeración Nós a unha reunión telemática para avaliar e acordar os termos da prolongación durante 2021 da celebración da devandita conmemoración cultural, coa que a Comunidade busca testemuñar un legado intelectual, artístico e literario de primeiro nivel, fundamental para comprender a cultura contemporánea do país.

Tendo en conta que a pandemia provocada pola covid-19 alterou considerablemente a meirande parte das programacións, ciclos e celebracións da cultura galega, entre elas o Centenario da Xeración Nós e, para tentar na medida do posible paliar esta paréntese obrigada polas restricións sanitarias, que aínda condicionan e limitan as programacións culturais, proponse acordar os termos para prolongar esta significativa efeméride, permitindo así completar as actividades e cumprir cos obxectivos conmemorativos.

En concreto, esta proposta será abordada de xeito conxunto co Consello da Cultura Galega, a Real Academia Galega, a Real Academia Galega de Belas Artes Nosa Señora do Rosario, a Real Academia Galega de Ciencias, a Deputación de Ourense, as tres Universidades do SUG, o Instituto Padre Sarmiento, o Museo do Pobo Galego, o Museo de Pontevedra, as Fundacións Otero Pedrayo, Vicente Risco, Castelao, Losada Diéguez, Alexandre Bóveda, Blanco Amor, Curros Enríquez, a AELG, o Centro PEN Galicia, Gálix e os concellos de Ourense e Rianxo.


Xeración Nós. Segunda República Española | Fundación Otero Pedrayo