Os populares ribeirenses donan mil euros ás ONGs Cáritas e ICE Renovación

O Partido Popular de Ribeira decidiu entregar mil euros da súa asignación mensual ás ONGs ICE Renovación e Cáritas. Cada unha destas entidades recibiu 500 euros. O obxectivodesta iniciativa é incrementar os fondos dos que dispoñen estes colectivos para protexer aos veciños máis vulnerables do municipio fronte á pandemia do coronavirus.