“Contactos” o comentario semanal de José Manuel Pena

Na última viaxe a Portugal chamoume a atención, ao ler un dos diarios de maior tirada no país veciño, que os “anuncios de contactos” publícanse con fotografías de mulleres espidas e en posturas explícitas. Por sorte isto en España xa non sucede, aínda que se está pendente dunha regulación, para o control ou a eliminación deste tipo de plataformas publicitarias.

Ninguén pon en dúbida da importante fonte de ingresos que isto supón para moitos medios de comunicación pero tampouco se pode poñer en dúbida de que é necesario buscar, entre os medios de comunicación e o goberno, outras posibles alternativas. Hai que ser conscientes de que estes anuncios de comercio sexual “esconden, en moitos casos, situacións de trata e explotación sexual así como de mercadeo da dignidade humana”.

Os expertos policiais sinalan que moitos destes anuncios sexuais foron utilizados polas mafias dedicadas a tráta de mulleres, aínda que tamén recoñecen que a prostitución non é unha actividade ilegal en España. Carece dunha regulación, así que adoita considerarse unha práctica legal mentres non exista explotación nin lucro de terceiros.

A realidade actual segue mantendo á sociedade civil dividida entre a eliminación, o control ou a negociación para atopar unha solución definitiva a un problema que está aí e que noutros países europeos estes anuncios están prohibidos, como en Francia. Mentres que en Alemaña e Reino Unido están duramente regulado.

JOSÉ MANUEL PENA